Igłofiltry

Specjalizujemy się również w instalacjach igłofiltrowych, których podstawowym celem jest tymczasowe obniżenie poziomu wód gruntowych lub całkowite odwadnianie terenów, najczęściej w trakcie prowadzenia prac ziemnych, budowlanych i inżynieryjnych.

 

Instalowanie:

Igłofiltry umieszczane są w gruncie wokół odwadnianego terenu. Następnie, wprowadzane są do gruntu, gdzie podłączane są do ciągu rurociągu kolektora ssącego. Rurociąg kolektora podłączany jest wężem ssawnym do agregatu pompowego pozwalającego wytworzyć podciśnienie w systemie, a następnie usunięcie wody i powietrza zaciąganych przez filtry igłofiltrów.

Główne zastosowania instalacji igłofiltrowych

  • Czasowe obniżenie poziomu wody w gruncie przy prowadzeniu robót ziemnych, które wymagają prac z wykopami sięgającymi poniżej naturalnego poziomu wód gruntowych;
  • Odwadnianie terenów celem zwiększenie gęstości gruntu, jego stabilizacja i redukcja obsunięć;
  • Odwodnienia terenów na potrzeby pozyskiwania wody do celów pitnych, rolniczych, ogrodniczych

Oferujemy kompletną obsługę instalacji igłofiltrowej. Cena wynajmu ustalana jest indywidualnie.

 

 

ES_0007